Intel® vPro™ and Intel® NUC Products

Documentation

Product Information & Documentation

000031997

01/13/2021

The following Intel® NUC products support Intel® vPro™:

 • Intel® NUC M15V Laptop Kits
 • Intel® NUC 11 Pro Mini PC NUC11TNKv7
 • Intel® NUC 11 Pro Mini PC NUC11TNKv5
 • Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv70L
 • Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv7
 • Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKv7
 • Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv50L
 • Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv5
 • Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKv5
 • Intel® NUC 11 Pro Board NUC11TNBv7
 • Intel® NUC 11 Pro Board NUC11TNBv5
 • Intel® NUC Kit NUC9VXQNX
 • Intel® NUC Kit NUC9V7QNX
 • Intel® NUC Board NUC9VXQNB
 • Intel® NUC Board NUC9V7QNB
 • Intel® NUC 8 Pro Mini PC NUC8v7PNK
 • Intel® NUC 8 Pro Mini PC NUC8v5PNK
 • Intel® NUC 8 Pro Kit NUC8v7PNH
 • Intel® NUC 8 Pro Kit NUC8v7PNK
 • Intel® NUC 8 Pro Kit NUC8v5PNH
 • Intel® NUC 8 Pro Kit NUC8v5PNK
 • Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v7PNB
 • Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v5PNB
 • Intel® NUC Board NUC7i7DNBE
 • Intel® NUC Board NUC7i5DNBE
 • Intel® NUC Kit NUC7i7DNKE
 • Intel® NUC Kit NUC7i7DNHE
 • Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE
 • Intel® NUC Kit NUC7i5DNKE
 • Intel® NUC 7 Business, a Mini PC with Windows® 10 Pro - NUC7i5DNKPC
 • Intel® NUC Kit NUC5i5MYHE
 • Intel® NUC Board NUC5i5MYBE